Status och meddelanden om störningar i Montania drift

Aktuella driftstörningar

Inga kända problem

Inga kända problem med Montanias drift just nu.

Planerat underhåll

Rutinmässigt underhåll, march 2024

- Gäller maskiner: olaf, sally, sarge, peak, hans, walter, wendy, sully, mike, henry, kai, tilly, greta

För att säkerställa en stabil och säker drift gör vi rutinmässigt underhåll på våra FileMaker Server maskiner.

Historik

Störning på mailserver

- Påverkad maskin: pat

Just nu har vi en störning på vår mailserver för kunder. Felsökning pågår.

08:20 Felet ska nu vara avhjälpt


Störning i driftcentralen

- Påverkad maskin: cyclone

Just nu har vi en störning i driftcentralen som påverkar flera kunder. Felsökning pågår.

08:17 Maskinen är igång igen och fungerar som vanligt


Störning i driftcentralen

- Påverkade maskiner: chell, cobol, conrad, cyclone, erika, ewok, hans, henry, hudson, kai, lightning, mike, olaf, peak, sully, tilly

Just nu har vi en störning i driftcentralen som påverkar flera kunder. Driftcentralen publicerar löpande information på sin statussida.

14:00: Störningen ska vara åtgärdad nu.


Problem med anslutningen i Halmstad

Just nu saknar vi Internetanslutning till kontoret i Halmstad. Påverkar e-post till och från Montania och vissa kunder. Felsökning pågår.

Uppdatering 11:50: Vår internetleverantör har nu meddelat kl 15 som ny prognos för åtgärd av felet. För att komma i kontakt med oss, ring istället på 035-13 68 00.


Problem med mailserver för utskick

Vi hade en kortare störning på lastbalanseringstjänsten som fördelar mail som ska skickas från webbar och system. Vi har temporärt styrt över till en av våra mailservrar under tiden. Vi håller mailsystemet under extra uppsikt.

17:45 Vi har återgått till normal drift över lastbalanserare igen.


Störning i driftcentralen

- Påverkade maskiner: chell, cobol, conrad, cyclone, erika, ewok, hans, henry, hudson, kai, lightning, mike, olaf, peak, sully, tilly

Just nu har vi en störning i driftcentralen som påverkar flera kunder. Driftcentralen publicerar löpande information på sin statussida.

15:30: Störningen ska vara avhjälpt nu


Störning i driftcentralen

- Påverkad maskin: bolt

Just nu har vi en störning i driftcentralen som påverkar kunder på en av våra servrar. Utredning pågår.


Problem med anslutningen i Halmstad

Just nu saknar vi Internetanslutning till kontoret i Halmstad. Påverkar e-post och vissa kringtjänster. Felsökning pågår.

Halmstad stadsnät har publicerat information på sin hemsida, se https://www.halmstadsstadsnat.se/atlas/status/?id=2739


Strömavbrott i Halmstad

Just nu är det ett längre strömavbrott i Halmstad vilket innebär att vår e-posttjänst för kunder ligger nere för tillfället.

08:30 Strömmen är igång igen och alla tjänster ska vara tillgänliga igen.


Störning i driftcentralen

Just nu har vi en störning i driftcentralen som påverkar många av våra kunder. Vi håller på att undersöka omfattningen.

16:50: Det verkar vara en störning i Internetanslutningen till driftcentralen, vi inväntar mer information, aktuell status kan du hitta på status.glesys.com

17:00: Driftcentralen har bekräftat störningen: status.glesys.com/incidents/mcjsghrrshry.